شركت حمل و نقل داخلي صالح ترابر شرق به شماره ثبت ۲۱۴۴۰ آماده عقد قرارداد با کلیه شرکت ها می باشد.

این شرکت مجهز به کلیه کامیون های سنگین و نیمه سنگین می باشد.

شركت حمل و نقل صالح ترابر شرق دارای سابقه طولاني و درخشان در امر حمل و نقل مي باشند.

اين شركت با دست يافتن به فن آوري جديد و بكارگيري روشهاي نوين در امر حمل و نقل و ارتباط با پيش كسوتان و همكاران و استفاده از تجارب آنان، سعي در اجراي طرح تكريم مشتري و اكرام ارباب رجوع را دارد و همواره كوشيده است تا نمادي روشن و الگويي موفق در ناوگان ترابري استان خراسان باشد.