1. صدور بارنامه های دولتی
  2. حمل محموله های ترافیکی
  3. حمل محموله های پتروشیمی
  4. حمل محموله های کشاورزی
  5. كنترل دقيق مدارك رانندگان از قبيل كارت هوشمند، كارت سلامت، دفترچه كار، كارت آمار، كارت معاينه فني و… و بازديد از خودروي ايشان جهت ارائه هرچه بهتر خدمات به شركتهاي طرف قرارداد.
  6. ارائه برگه انتقادات و پيشنهادات به شركتهاي طرف قرارداد براي اصلاح و ارتقاء نحوه خدمات.